Talen

G translate

Reglement en Voorwaarden

Huishoudelijk reglement:

Om uw verblijf zo prettig mogelijk te laten verlopen dient u het reglement en de voorwaarden van bed and breakfast studio het Weerhuis in acht te nemen.

Zijn er nog vragen dan horen wij dit graag.

Aankomst- en vertrek:
Het aankomsttijdstip ligt na 13:30. Het exacte tijdstip is in overleg.
Dit is om ervoor te zorgen dat u nooit voor een dichte deur staat.
Vertrek is uiterlijk om 09:30.

Ontbijt:
Minimaal 1 dag van te voren moet de wens voor ontbijt kenbaar worden gemaakt. Het ontbijt kan geserveerd worden vanaf 7:30 tot 9:00 uur.
Allergenen:
a. Het Weerhuis gaat zorgvuldig om met uw voedsel allergie/intolerantie indien u dit vooraf aan ons vertelt.
Helaas is kruisbesmetting in onze keuken nooit 100% uit te sluiten.
b. Het Weerhuis produceert zelf geen voedingsmiddelen. Voor het ontbijt worden alleen producten gebruikt die verpakt zijn. Op het etiket staan de
allergenen vermeld. Dit etiket wordt bewaart tot het product op is. Let wel, de leveranciers van de door ons geserveerde producten vragen uw
aandacht voor het volgende: De vermeldde ingrediënten en allergenen worden overgenomen uit de door producenten aangeleverde informatie.
De leveranciers vragen aan producenten om hun te voorzien van de meest actuele informatie. Deze informatie wordt vervolgens met de grootst
mogelijke zorg overgenomen.Toch kan het gebeuren dat de gegevens op de site anders zijn dan op de verpakking van het product staat.
Daarom raden zij u aan om voor gebruik van het product altijd eerst het etiket te raadplegen.
c. Ook kunnen wij niet instaan dat u allergisch reageert op cosmetische producten, zoals zeep of op de wasmiddelen die wij gebruiken.
d. Indien u vermoedt dat u een intolerantie heeft adviseren wij u deze producten niet te gebruiken.
e. Het Weerhuis kan op uw verzoek: eigengemaakt glutenvrij brood aanbieden. Daarbij gaat het Weerhuis zorgvuldig om met uw gluten allergie,
intolerantie indien u dit vooraf aan ons vertelt. Let wel dit glutenvrije brood zal wel de volgende allergenen bevatten: ei, melk, sesamzaad en noten.
Kruisbesmetting tijdens het nuttigen van het ontbijt is op eigen risico.studio-Het Weerhuis-lay-out

Huisdieren:
Er zijn geen huisdieren toegestaan in Het Weerhuis.

Rookvrij:
Het hele voorhuis en studio is rookvrij.

Betaling:
Uw reservering is pas definitief als 50% van het verschuldigde bedrag via vooruitbetaling op:

rekeningnummer: 6135566

IBAN: NL59INGB0006135566

BIC: INGBNL2A

t.n.v. D.C. Broeders (Het Weerhuis) is voldaan.

Het resterende bedrag dient u contant bij aankomst te betalen. Let op borg voor de sleutel is €20,-.

Annulering:
Zo gauw als u een aanbetaling heeft gedaan is uw boeking definitief. Als u daarna uw boeking wilt annuleren gelden de volgende voorwaarden:

– Bij annulering van een definitieve boeking wordt 50% van de overeengekomen prijs ingehouden;

– Bij annulering vanaf de dag voor ingangsdatum wordt 100% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

Bezoek en visite:
Indien u mensen wilt ontvangen tijdens uw verblijf in Het Weerhuis, dan moet dit in overleg met de beheerster.
De huurder mag nooit zonder in kennisstelling en toestemming van de beheerster iemand laten slapen.

Maximale bezetting is 2 personen:
De studio kan maximaal 2 personen huisvesten en alleen na overleg en bij hoge uitzondering!
De standaard is dat niet meer dan 2 volwassen gelijktijdig in de studio kunnen overnachten.
Er zijn 2 slaapplaatsen in het tweepersoonsbed.
De studio is niet geschikt voor kinderen of mindervaliden.

Afsluiten:
Ramen en deuren sluiten bij vertrek.

Hinder en geluid:
U dient geen hinder of geluidsoverlast te veroorzaken.

Met het bevestigen van uw boeking aanvaardt u ons huishoudelijk reglement en algemene voorwaarden.
verblijf regio Rotterdam reglement en algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN “Het Weerhuis” TE Barendrecht-Carnisselande.

Wij heten u van harte welkom in bed and breakfast studio het Weerhuis en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van het reglement en de
algemene voorwaarden.

 

1. Algemeen

* Mw. D.C. Broeders is eigenaresse en beheerster van “Het Weerhuis”. De eigenaresse kan zich laten vervangen door een
familielid of andere door haar aangewezen persoon.

* Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van “Het Weerhuis”, gevestigd op de Weerkant 33
te Barendrecht-Carnisselande.

* Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.

* Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.

* Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en minimaal 21 jaar of ouder te zijn.

* De beheerster is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.
Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.

* Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in “Het Weerhuis” zijn voor rekening van de gebruikers.

* Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaresse dienen door de gebruikers
onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaresse.

* Gasten dienen instructies van de beheerster op te volgen.

* De beheerster kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang
de toegang tot “Het Weerhuis” ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder
restitutie van verblijfskosten.

* De administratie van de beheerster is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
Bij alle afwijkingen die niet opgenomen zijn in deze voorwaarden beslist de eigenaresse.

* Gasten van “Het Weerhuis” dienen zich te houden aan het bovenstaand Huishoudelijk Reglement.

 

2. Reservering en bevestiging;

* De reserveringsovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per E-mail worden aangegaan.

* Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt “Het Weerhuis” een bevestiging (mits plaats beschikbaar) met offerte.
Zo gauw als de aanbetaling ten aanzien van uw reservering is ontvangen is uw boeking definitief.

* Op het reserveringsformulier van de website en op de reserveringsbevestiging wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

 

3. Betaling:

* De kosten van uw verblijf in “Het Weerhuis” dienen bij reservering voor de helft van het verschuldigde bedrag worden vooruitbetaald.

* Bij aankomst dient het resterende bedrag contant te worden voldaan of moet op de ochtend voor aankomst reeds op de rekening van het
Weerhuis zijn bijgeschreven.

* Indien u pas vroegtijdig voor uw aankomst reserveert kan de eigenaresse in overleg met de gebruiker een afwijkende betalingsregeling
afspreken.

* De actuele tarieven vindt u terug op onze website http://hetweerhuis.nl/tarieven

 

4. Annulering:

* Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons
te melden zodat wij de daardoor de vrijgevallen reservering alsnog aan derden kunnen aanbieden.

* Bij annulering betaalt de contractant een vergoeding aan de beheerster. Deze vergoeding is als volgt vastgesteld:

bij annulering van een definitieve boeking, 50% van de overeengekomen prijs;

bij een annulering vanaf de dag voor de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.

* Het verschuldigde bedrag is dient u over te maken op:
het rekeningnummer: 6135566;

IBAN: NL59INGB0006135566

BIC: INGBNL2A

t.n.v. D.C. Broeders (Het Weerhuis) te Barendrecht.

 

5. Contactgegevens:studio regio Rotterdam reglement en voorwaarden

Het Weerhuis

Weerkant 33

2993 DA Barendrecht

Nederland

Tel: +31(0)6 44596789

Email: info@hetweerhuis.nl

Website: http://hetweerhuis.nl

KVK Rotterdam 52387313

 

6. Aankomst en vertrek

* Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de beheerster.

* Ter legitimatie zal u gevraagd worden om uw paspoort of identiteitsbewijs te tonen.

* Op de dag van aankomst kunt u na overleg vanaf 13:30 uur de studio gebruiken.

* Op de dag van vertrek dient de studio uiterlijk om 9:30 uur vrij te zijn.

* Een sleutel van de studio is verkrijgbaar bij de eigenaresse; de sleutelborg bedraagt €20.

* Dit bedrag krijgt u terug bij het inleveren van de sleutel (bij vertrek).

* Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.

* Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

 

7. Ontbijt

* Het ontbijt wordt geserveerd indien u dit kenbaar maakt bij uw reservering.

* De kosten per dag hiervoor zijn aangegeven op de website: http://hetweerhuis.nl/tarieven

 

8. Uw verblijf

* Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur en zondag de gehele dag, dient te worden voorkomen.
Radio en televisie mogen geen hinder veroorzaken voor anderen.

* Gebruik door derden van “Het Weerhuis” is niet toegestaan.

* Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerster en zonder bijbetaling overnachten in de accommodatie.

 

9. Veiligheid en Milieu

* Gemotoriseerde voertuigen dienen te worden geparkeerd in de straat tegenover Het Weerhuis.

* Fietsen kunnen in overleg met de beheerster binnen gestald worden voor de nacht.

* De accommodatie dient schoon en netjes te worden gehouden en te worden verlaten.

* Afval dient te worden gescheiden en in het daarvoor bestemde vuilnisbakje te worden gedeponeerd.

* De E.H.B.O. doos bevindt zich bij de eigenaresse in huis.

* De studio is voorzien van een geschakeld brandalarm.

* De aanwezigheid van verdachte personen zijn onmiddellijk te melden bij de beheerster.

* Huisdieren zijn niet toegestaan.

* Roken is in het pand niet toegestaan.

* De studio is geschikt voor maximaal drie personen.

* De accommodatie is 24 uur per dag toegankelijk tijdens een verblijf.

Wij wensen u een aangenaam en ontspannen verblijf toe in “Het Weerhuis”.

Met het bevestigen van uw boeking aanvaardt u ons huishoudelijk reglement en algemene voorwaarden.
verblijf regio Rotterdam reglement en voorwaarden
Laatste update januari 2022